BROJNAZIV USLUGEOSNOVNA CIJENAPDV 25%UKUPNO
01.Iskop jame u zemlji, usluga uniformiranih nosača, ukop i ponovno zatrpavanje te formiranje grobnog humka bez betonskog okvira za odraslu osobu1 300,00 kn325,00 kn1 625,00 kn