Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluga

Opći uvjeti ugovora s korisnicima uslugaPreuzmi

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog KO

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog…

Obavijest o nadmetanju

Naručitelj:Komunalno društvo Brinje d.o.oNaziv:Rekonstrukcija…

Popis gospodarskih subjekata s kojima komunalno društvo Brinje d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), te članka 15. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o temeljem Rješenja (Tt-14/105-2, Tt-14/3314-2, Tt-14/3315-2, Tt-14/6633-5,Tt-15/512-7, Tt-17/6987-2, Tt-18/130-4, Tt-18/4648-2 ), direktorica Komunalnog društva Brinje d.o.o., objavljuje